+359 886 234 056 info@kres.bg

КОНСУЛТИРАНЕ НА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ИЗГОТВЯНЕ НА БИЗНЕС ПЛАНОВЕ.

Предприемачеството е в основата на всяка бизнес инициатива.

Желанието за развиване на собствен бизнес и амбицията за създаване на стойност са ценности, които все по-често се наблюдават сред потенциалните предприемачи. Понякога обаче липсата на информация или опит би представлявала предизвикателство за всеки стартиращ бизнес.

Това не трябва да бъде причина за нереализирането на Вашата бизнес идея. Нашият екип ще Ви съдейства да получите актуална информация относно създаването на план за Вашия бизнес, възможностите за развиването му или финансирането на Вашата бизнес идея.   

БИЗНЕС ПЛАН

За един стартиращ бизнес най-важна е подготовката. Съществено за развиването на едно дружество е доброто планиране. Именно планът служи за ориентир как ще оперира един бизнес, какво ще предлага, на кого, как ще генерира печалба и т.н. Поради тази причина бизнес планът трябва да бъде оптимален, но със сигурност няма да бъде статичен. Бизнес планът трябва да може да търпи промени според начина на развитие на дружеството.

Как да създадете своя бизнес план?

Във Вашия бизнес план можете да развиете идея, която има общо с Вашия професионален опит до момента или с квалификацията и образованието Ви. Разбира се, Вашата инициатива може да бъде в изцяло нова сфера, но въпреки това опитът Ви до момента е съществен и ще подпомогне реализацията на идеята в цялост.

В плана трябва да развиете подробно Вашия проект – с какво възнамерявате да се занимавате, какви са целите на Вашия бизнес, какви срокове си поставяте, какво ще Ви помогне да постигнете заложените намерения. Освен това трябва да вземете под внимание състоянието на отрасъла, в който искате да вазвивате Вашия бизнес – кои са основните хипотетични конкуренти и клиенти, каква е средата за съответния вид дейност, има ли налични условия за развитието на инициативата.

Как да финансирате Вашата бизнес идея?

Съществено за всеки бизнес е осигуряването на средства за реализирането на Вашата идея и впоследствие възвращаемостта на инвестицията в дългосрочен план.

Финансирането на стартиращи предприятия в България е силно ограничено поради причината, че те са високорискови. Това означава, че в по-голямата си част новите дружества не успяват да реализират финансовия си потенциал. Затова често банковите институции избягват да инвестират в новорегистрирани дружества.

Финансиране обаче може да бъде осигурено и по други начини – с лични спеставяния или средства назаем от лични контакти, европейски или национални програми за подпомагане на стартиращи предприятия. Такова финансиране е например възможността за реализиране на бизнес план с помощта на Дирекция “Бюро по труда” (ДБТ) към Агенция по заетостта.

Всяко безработно лице с право на обезщетение може да започне самостоятелно или заедно с други лица стопанска дейност за производство на стоки и/или услуги. Финансиране за идеята то може да получи като кандидатства към съответната ДБТ с изработен бизнес план, в който е описана инициативата. При одобрение на бизнес проекта от страна на комисията с членове от ДБТ и НОИ, кандидатстващото лице може да получи еднократна парична сума вместо парично обезщетение за безработица. 

Освен безработни лица с право на обезщетение, с бизнес планове могат да кандидатстват и лица без право на обезщетение. Те обаче трябва да бъдат регистрирани в ДБТ с максимална сума за кандидатстване до 4000 лв.

И в двата случая безработните лица имат право на допълнителна финансова подкрепа:

  • допълнителна сума в размер на 2840 лв.  при условие, че безработното лице с право на обезщетение осигурява заетост по одобрения бизнеспроект на друго безработно лице без право на парично обезщетение за безработица;
  • кредит за квалификация по предмета на стопанската дейност или нейното управление в размер до 300 или 1000 лв.;
  • разходи за ползвани външни консултантски услуги в размер до 500 лв.
  • допълнителни месечни суми за безработни лица без право на обезщетение за внесени осигурителни вноски върху минималния размер на месечния осигурителен доход.

Как можем да помогнем на Вашата идея да получи финансиране?

Ако искате да научите повече относно възможностите за самофинансиране на Вашата бизнес идея или имате въпроси относно изготвянето на бизнес план – свържете се с нас.

Ще се радваме да сме Ви полезни.

Екипът ни предлага консултиране в областта на осигуряването на средства за стартиране на самостоятелна стопанска дейност. Можете да разчитате на нас за актуална информация относно различни възможности за финансиране.

Ако сте безработно лице и искате да подадете бизнес план към ДБТ, можете да се възползвате от консултации областта планирането и същинското изготвяне на бизнес проекта. Цената на услугата е на обща стойност 600 лв., като в нея са включени административно-правни въпроси, счетоводна отчетност, информационни технологии, човешки ресурси. След одобряване на бизнес плана всеки кандидат има право да възстанови сума за използваната консултантска услуга

Контакт с нас

Заповядайте в нашия офис, обадете ни се или ни изпратете съобщение с Вашето запитване

Бургас 8001 ул. “Странджа планина” № 15 А

+359 56 82 72 08

info@kres.bg

Изпратете съобщение