+359 886 234 056 info@kres.bg

Счетоводни услуги.

Данъчни и бизнес консултации.

Години професионален опит в счетоводството, бизнес консултирането и управлението

Експерти в сферата на счетоводството, данъчното облагане и човешките ресурси

Място, на което Вашият бизнес да получи комплексна професионална услуга

Нашата мисия е да помагаме на Вашия бизнес

Ние вярваме в личностите зад бизнес, идеите, мотивацията и желанието за успех

Нашите услуги включват счетоводни дейности, данъчни и бизнес консултации, администриране на труд и работна заплата и други

Ние работим с клиенти, чиито дейности се развиват успешно в областите на земеделието, търговията, услугите, производството

С годините сме изградили дълготрайни взаимоотношения с нашите клиенти, които са наши партньори

Счетоводни дейности

Пълно счетоводно обслужване, подаване на декларации, изготвяне на годишни финансови отчети, регистрация на дружества в Търговския регистър

Данъчни консултации

Съдействие при въпроси относно данъчното, социалното, здравното законодателства, консултации за придобивания и преобразувания на дружества

Човешки ресурси и ТРЗ

Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения, регистрация в НАП, изготвяне на ведомости, обработка на документи – заявления, графици, болнични

Бизнес консултиране

Стартиране и развитие на бизнес, подготовка на документи, идентифициране на финансови източници, съдействие при кредитиране на бизнес инициативи

Искате да наемете нови служители? Интересувате се какви са разходите, свързани с това? Искате да установите каква сума внасяте ежемесечно за осигуряване?

Тук можете да изчислите разходите за работодателя и служителя при формиране на трудовото възнаграждение. Всяко лице с трудово правоотношение може да направи справка за задължителните суми за здравно и социално осигуряване, както и за размера на данъците като удръжка за служителя. Заложените стойности в калкулатора са съгласно установените в българското законодателство за 2018 г. нормативни изисквания

Можете да разчитате на широк спектър професионални услуги

Ние помагаме на хората да развиват успешно своя бизнес в България и извън странта. Осигуряваме пълно счетоводно обслужване на компании в редица сектори на икономиката и съдействаме за изготвянето на административни документи съгласно българското и европейското законодателства. Съдействаме на своите партньори да подобряват и разширяват бизнеса си чрез своевременна и полезна за конкретен случай информация относно форми на финансиране, изгодни условия за кредитиране, участие в проекти с европейско и национално финансиране. Работим, за да осигурим качествени счетоводни дейности, данъчно консултиране, трудово, здравноосигурително и административно осигуряване за Вашия бизнес, докато Вие създавате това, в което сте най-добри, разчитайки на коректен партньор – нас.

Разширявате бизнеса си извън България?

Имате клиент от държава от Европейския съюз?

Искате да командировате Ваши служители в Европа?

Искате да спазите нормативната уредба на българското и европейското законодателство и условията за командироване в съответната страна?

Можете да разчитате на компетентно съдействие на нашите експерти с опит в областта на краткосрочните и дългосрочните командирования на служители от български дружества при спазване на нормативните изисквания.

Ние осигуряваме информация и съдействие относно:

  • минималните ставки на заплащане в съответната държава
  • максималната продължителност на работното време
  • минималната продължителност на почивката
  • здравословните и безопасни условия на труд
  • начини за заплащане на разходи за пътуване, храна и настаняване в страната от ЕС, в която командировате служители
Ние оказваме съдействие на работодателите при изготвянето на предварителна декларация за командироване на служители в ЕС

В разписаните от закона случаи е необходимо работодателят да попълни предварително уведомление за органите в приемащата страна, в което да посочи местоработата, продължителността на командировката ви, данни за контакт и др.

Нашият екип изготвя всички необходими документи при спазването на нормативните изисквавия.

Данък върху дохода за служители

За служители, командировани за по-малко от 6 месеца, не би следвало да има задължение за данък върху дохода във приемащата страна.

Социално осигуряване

Като командирован служител за максимум до 2 години се запазват осигурителните стойности и разпоредби съгласно системата за социална сигурност на България

Искате да научите повече?

Имате конкретен въпрос във връзка с нашите услуги?

Искате да намерите решение на Вашия казус?

Свържете се с нас. Ще се радваме да сме Ви полезни.

Контакт с нас

Заповядайте в нашия офис, обадете ни се или ни изпратете съобщение с Вашето запитване
Бургас 8001 ул. “Странджа планина” № 15 А
+359 56 82 72 08

info@kres.bg

Изпратете съобщение